10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı Soruları ve Cevapları

Results

Tebrikler Sınavı geçtiniz.

Sınava kadar bol bol soru çözmeyi ihmal etmeyiniz. Aynı testleri tekrardan çözmek bilgilerinizi pekiştirecektir.

Sanırım biraz dikkat dağınıklığı var. Yanlışlarınızı kontrol edip tekrar deneyiniz.

Sınava kadar bol bol soru çözmeyi ihmal etmeyiniz. Aynı testleri tekrardan çözmek bilgilerinizi pekiştirecektir.

#1. ADR’ye göre hangi sınıf, zehirli gazları içerir?

CEVAP B

#2. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araç sürücüsü görüş mesafesi 50 m altına indiğinde nasıl davranmalıdır?

CEVAP B

#3. Aşağıdaki verilen kodlamalardan hangisi bir tünel kodu olabilir?

CEVAP D

#4. “Paketleme Grubu I” ne anlama gelmektedir?

CEVAP C

#5. ADR’de yer alan Sınıf.1 deki maddelerin taşınması için ADR’de belirlenen hükümler haricinde aşağıda belirtilen kurumların hangisinden izin alınması zorunludur?

CEVAP A

#6. Aşağıdaki tehlike etiketinin sınıfı ve özelliği nedir?

CEVAP B

#7. Bir araçta taşınan tehlikeli madde için SADT, Kontrol ve Acil Müdahale Isılarının değerleri verilmiştir. Bu değerlerin en tehlikeli olandan başlayarak tehlike öncelik sırası nasıldır?

CEVAP B

#8. Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “D” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

CEVAP B

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir ambalaj üzerine yazılmaz?

CEVAP C

#10. Brüt ağırlığı 12 tondan fazla olan bir araçta 12 ton “Sınırlı Miktarda” tehlikeli madde taşınmakta ise araca aşağıdaki levhalardan hangisi takılmalıdır?

CEVAP D

#11. Aşağıdakilerden hangisi araçların işaretlenmesinden sorumlu değildir?

CEVAP A

#12. İçinde sınırlı miktarda tehlikeli madde olan bir kap üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

CEVAP A

#13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi taşıma evrakında bulunmaz?

CEVAP B

#14. Bir litre yanıcı sıvı madde, ortalama kaç litre yanıcı buhar oluşmasına neden olur?

CEVAP C

#15. Yükleme yerinde bir kaza olmuş ise yetkili makamlara gönderilecek kaza raporu kim tarafından hazırlanmalıdır?

CEVAP D

#16. Taşıma evrakında, paketler halindeki tehlikeli madde yükü “UN 2727 THALLIUM NITRATE, 6.1 (5.1), PG II, (D/E)” şeklinde ifade edilmiştir. Taşınan maddenin tehlike özelliği nedir ve araç hangi tünellerden geçemez?

CEVAP C

#17. Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?

CEVAP B

#18. I- Taşıma kategorisi “0” , toplam ağırlığı 15 kg. II- Taşıma kategorisi “3” , toplam ağırlığı 450 kg. Bir araçta yukarıda taşıma kategorisi ve ağırlığı verilen tehlikeli maddeler taşınmaktadır. Bu taşıma bazı ADR kurallarından muaf olarak yapılabilir mi?

CEVAP D

#19. “ABC” tipi kuru kimyevi tozlu bir yangın söndürme cihazı hangi yangınlar için etkilidir?

CEVAP A

#20. Karbondioksit gazının nasıl bir tehlikesi vardır?

CEVAP D

#21. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf etiketidir?

CEVAP B

#22. Kişisel korunma teçhizatı asgari nelerden oluşur?

CEVAP A

#23. Muafiyet kuralları hangi taşımalarda uygulanır?

CEVAP D

#24. Yanıcı maddeler aşağıdaki hangi tip araçlar ile taşınmalıdır?

CEVAP A

#25. Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?

CEVAP D

#26. ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?

CEVAP B

#27. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP C

#28. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır?

CEVAP B

#29. Tehlikeli maddeler içeren bir paketin üzerine UN – Numarası dışında başka hangi işaretlenmenin yapılması gerekmektedir?

CEVAP C

#30. Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

CEVAP A

#31. “C ” sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır?

CEVAP D

#32. Sürücü tehlikeli madde yüklü bir paketin hasarlı olduğunu tespit ediyor. Nasıl davranmalıdır?

CEVAP B

#33. Çok modlu taşımacılık ne demektir?

CEVAP B

#34. ADR’ye göre; aşağıdakileıden hangisi kaza veya olay sonucu rapor düzenlenmesini gerektiren “yükün kaybolması” şartlarından değildir?

CEVAP D

#35. Bir ambalajın Birleşmiş Milletler ambalajı olduğu nasıl anlaşılır?

CEVAP B

#36. ADR‟ ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP C

#37. Tehlikeli gazların taşıması ile ilgili aşağıdaki usullerden hangisi yanlıştır?

CEVAP D

#38. Aşağıdaki turuncu plakada yazılı “30” rakamı ADR‟ ye göre neyi ifade eder?

CEVAP A

#39. Tehlike ikaz levhaları konteynerin neresine takılır?

CEVAP B

#40. Araç sürücüsü taşıdığı tehlikeli maddenin tehlike sınıfını hangi evraktan öğrenir?

CEVAP D

finish