trende
trende

SRC5 Belgesi Deneme Sınavı

Anasayfa » SRC5 Belgesi Deneme Sınavı

0%
2899

SRC5 Belgesi Sınavı - Deneme 1

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi (SRC5 Belgesi Eğitimi) alan sürücülere Sınavda başarılı olmaları için hazırlanma sınavları

1 / 40

1. Çok modlu taşımacılık ne demektir?

2 / 40

2. Sürücü tehlikeli madde yüklü bir paketin hasarlı olduğunu tespit ettiği zaman nasıl davranmalıdır?

3 / 40

3. “C” sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır?

4 / 40

4. Tehlikeli maddeler içeren bir paketin üzerine UN – Numarası dışında başka hangi işaretlenmenin yapılması gerekmektedir?

5 / 40

5. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır?

6 / 40

6. ADR' ye göre "bir arada yükleme yasağı" ne anlama gelmektedir?

7 / 40

7. Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?

8 / 40

8. Muafiyet kuralları hangi taşımalarda uygulanır?

9 / 40

9. Kişisel korunma teçhizatı asgari nelerden oluşur?

10 / 40

10. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf etiketidir?

11 / 40

11. Karbondioksit gazının nasıl bir tehlikesi vardır?

12 / 40

12. I. Taşıma kategorisi “0” , toplam ağırlığı 15 kg.

II. Taşıma kategorisi “3” , toplam ağırlığı 450 kg. Bir araçta yukarıda taşıma kategorisi ve ağırlığı verilen tehlikeli maddeler taşınmaktadır.

Bu taşıma bazı ADR kurallarından muaf olarak yapılabilir mi?

13 / 40

13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi taşıma evrakında bulunmaz?

14 / 40

14. İçinde sınırlı miktarda tehlikeli madde olan bir kap üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

15 / 40

15. Aşağıdakilerden hangisi araçların işaretlenmesinden sorumlu değildir?

16 / 40

16. Brüt ağırlığı 12 tondan fazla olan bir araçta 12 ton “Sınırlı Miktarda” tehlikeli madde taşınmakta ise araca aşağıdaki levhalardan hangisi takılmalıdır?

17 / 40

17. Aşağıdakilerden hangisi bir ambalaj üzerine yazılmaz?

18 / 40

18. Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “D” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

19 / 40

19. Aşağıdaki tehlike etiketinin sınıfı ve özelliği nedir?

20 / 40

20. Aşağıdaki verilen kodlamalardan hangisi bir tünel kodu olabilir?

21 / 40

21. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araç sürücüsü görüş mesafesi 50 mt altına indiğinde nasıl davranmalıdır?

22 / 40

22. ADR’ye göre hangi sınıf, zehirli gazları içerir?

23 / 40

23. Tehlike etiketlerinin amacı nedir?

24 / 40

24. Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

25 / 40

25. Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

26 / 40

26. Yukarıdaki yanma üçgeninde eksik olan element nedir?

27 / 40

27. ADR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi sevk evrakı değildir?

28 / 40

28. Aşağıda resmi verilen levhanın üst yarısındaki rakamlar ne anlama gelmektedir?

29 / 40

29. Paketleme Grubu III ne anlama gelmektedir?

30 / 40

30. Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “B” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

31 / 40

31. ADR’ ye göre paketlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçların neresine turuncu ikaz levhası takılır?

32 / 40

32. Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli maddelerin sınıf etiketidir?

33 / 40

33. Tehlikeli madde sınıf numaraları ve adları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

34 / 40

34. ‘T’, ‘O’ ve ‘C’ Sınıflandırma Kodları sırasıyla aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

35 / 40

35. Tehlikeli madde yüklü konteynırlar nasıl etiketlenmelidir?

36 / 40

36. ADR’ye göre tehlikeli maddeler kaç ana sınıfa ayrılır?

37 / 40

37. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

38 / 40

38. ADR’ye göre araçta bulunması gereken teçhizatlara aşağıdakilerden hangisi dâhil değildir?

39 / 40

39. Seyir halinde tehlikeli madde yüklü araç kaza yaparsa polise ve itfaiyeye bilgi vermek kimin görevidir?

40 / 40

40. Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “C” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

3430

SRC5 Temel/Tanker Tünel soruları

1 / 12

Paketli tehlikeli madde taşıyan bir araç A, B, C ve D Tünellerinden geçebiliyorsa, bu aracın taşıma evrakında belirtilen ‘Tünel Kısıtlama Kodu’ aşağıdakilerden hangisi olabilir?

2 / 12

Tünel kısıtlama kodu C/E olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçemez?

3 / 12

Aşağıdaki verilen kodlamalardan hangisi bir tünel kodu olabilir?

4 / 12

Tünel kısıtlama kodu C/E olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçemez?

5 / 12

Tankta Tehlikeli Madde taşıyan bir aracın 'B' Tünelinden geçişi yasaksa bu aracın taşıma evrakında belirtilen Tünel Kısıtlama Kodu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

6 / 12

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “B” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

7 / 12

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “C” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçebilir?

8 / 12

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “C” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

9 / 12

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “B” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

10 / 12

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “D” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

11 / 12

Tünel kısıtlama kodu C/D olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçemez?

12 / 12

"Taşıma evrakında, paketler halindeki tehlikeli madde yükü “UN 2727 THALLIUM NITRATE, 6.1 (5.1), PG II, (D/E)” şeklinde ifade edilmiştir."

Taşınan maddenin tehlike özelliği nedir ve araç hangi tünellerden geçemez ?

Skorunuz

Ortalama skor 0%

0%

Çıkış

1350

SRC5 Belgesi Tank/Tanker Deneme Sınavı

SRc5 Belgesi Tank eğitimi alan sürücülere sınavda başarılı olmaları için uygulanmış deneme sınavı

1 / 33

Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?

2 / 33

Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 33

Karbondioksit gazının nasıl bir tehlikesi vardır?

4 / 33

Bir litre yanıcı sıvı madde, ortalama kaç litre yanıcı buhar oluşmasına neden olur?

5 / 33

Aşağıdaki verilen kodlamalardan hangisi bir tünel kodu olabilir?

6 / 33

ADR’ye göre hangi sınıf, zehirli gazları içerir?

7 / 33

Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

8 / 33

Aşağıda resmi verilen levhanın üst yarısındaki rakamlar ne anlama gelmektedir?

9 / 33

Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli maddelerin sınıf etiketidir?

10 / 33

Tank plakartı üzerinde bulunan „P“ ve „L“ kısaltma harfleri ne anlama gelir?

11 / 33

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?

12 / 33

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı ve zehirli olmayan gazların sınıf etiketidir?

13 / 33

Tehlikeli Madde taşıyan bir tanker sürücüsü aşağıda verilen azami hız sınırlarından hangisine uymalıdır?

14 / 33

Tankerden mazotu boşaltmadan önce statik elektrik oluşumu nasıl engellenmelidir?

15 / 33

Tank Plakartı (Levhası)  üzerinde bulunan ‘P’ ve ‘L’ kısaltma harfleri ne anlama gelir?

16 / 33

Tanklarla yapılan taşımalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

17 / 33

Sabit tankta taşınacak tehlikeli bir madde için ADR 3.2 Tablo A' da AT Tipi Araç öngörülmüştür. Bu taşımaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

18 / 33

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

19 / 33

Tankerde tek bir Tehlikeli Madde taşınırken, tanker üzerinde bulunması gereken Tehlike İkaz Levhası ve Turuncu Plakalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

20 / 33

LPG taşıyan bir tankerin tehlike ikaz levhaları neresine takılmalıdır?

21 / 33

Sabit bir tankın, tank plakasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

22 / 33

7.500 Litre kapasiteli ve bölümlere ayrılmayan sabit bir tank ile güvenli olarak mazot taşınabilmesi için tank dolum oranı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

23 / 33

Taşıma ünitesinin izin verilen azami kütlesi 10 Ton olan bir araçta Tehlikeli Madde taşınmaktadır. Bu taşımada asgari Yangın Söndürücü sayısı kaç kg’ dır?

24 / 33

Yanıcı sıvılarda, parlama noktası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

25 / 33

Bir araçta "çevre için tehlikeli madde" taşınmakta ise araca aşağıdaki levhalardan hangisi takılmalıdır?

26 / 33

Bir tehlikeli maddenin sınıfı 3 ve Paketleme Grubu-III İse, bu madde için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

27 / 33

‘T’, ‘O’ ve ‘C’ Sınıflandırma Kodları sırasıyla aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

28 / 33

Aşağıdaki araçlardan hangisi için ADR uygunluk belgesi düzenlenmez?

29 / 33

Tehlikeli madde taşınan bir araç temizlendikten sonra boş olarak karayolları üzerinde en fazla kaç km. hızla hareket edebilir?

30 / 33

Araç sürücüsü bir yangını söndürürken nerede durmalıdır?

31 / 33

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

32 / 33

Bir tanker aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir. Bu maddenin esas tehlikesi nedir?

33 / 33

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “C” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçebilir?